Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.

Ông Chad Ryan Ovel

Cố vấn cấp cao

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Chad đã có hơn 23 năm kinh nghiệm lãnh đạo và tạo ra nhiều giá trị gia tăng đáng kể cho các công ty tại Việt Nam.

Năm 2013, Chad tham gia vào Mekong Capital với cương vị là Tổng Giám đốc. Chad là thành viên Ban Lãnh đạo, Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ và thành viên Hội đồng Quản trị của Mekong Capital. Chad là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại Công ty Cổng Vàng, Công ty Nam Long, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Intresco và Công ty Cổ phần Traphaco.

Từ năm 2000 - 2006, Chad làm việc tại ScanCom Vietnam với vai trò là Giám đốc Điều hành. Chad dẫn dắt công ty tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành công ty xuất khẩu hàng nội thất lớn nhất tại Việt Nam năm 2006.

Từ năm 2006 - 2013, Chad công tác tại Tập đoàn AA, một công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Enterprise Fund và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc từ năm 2008. Dưới sự lãnh đạo của Chad, Tập đoàn AA đã đạt được những bước phát triển đáng kể về doanh thu​ và mở rộng chi nhánh đến nhiều quốc gia như Bhutan, Myanmar, Cambodia và Hoa Kỳ.

Slider
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Chat với Nhất Tín
icon-fab-chat
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab