- Nhập tối đa 30 vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy VD: 392773302,968835288

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 1900 63 8080 hoặc Email: nhattin@ntx.com.vn