Dịch vụ
Giao hẹn giờ

Dịch vụ giao Hẹn giờ là dịch vụ giao hàng đáp ứng theo đúng thời gian khách hàng mong muốn. Khách hàng có thể xác nhận thời gian nhận hàng với nhân viên trước khi nhận bưu kiện. Hình thức vận chuyển này giúp khách hàng chủ động kiểm soát thời gian dễ dàng hơn.

Tại sao lựa chọn dịch vụ Giao hẹn giờ ?

1. Chủ động trong việc giao hàng.

2. Thuận tiện trong việc nhận hàng.

3. Không mất thời gian chờ đợi.

Dịch vụ của Nhất Tín Express