Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu Cục Bến Cầu

373 Đường 786, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh
1900 63 6688

Bưu Cục Gò Dầu - Phước Đông

60 Đường 782, Ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, T.Tây Ninh
1900 63 6688

Bưu Cục Tân Châu

363 Lê Duẩn, khu phố 1, TT Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh
1900 63 6688

Bưu Cục Tây Ninh

1061 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab