Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu cục Vĩnh Châu

Số 143 Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng.
1900 63 6688

Bưu cục Sóc Trăng

151 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab