Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu cục Vĩnh Linh

Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
1900 63 6688

Chi nhánh Quảng Trị

34 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab