Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

VP Cao Bằng

TỔ 7, PHƯỜNG SÔNG HIẾN, TP CAO BẰNG
1900 636688

ĐĐGD Trà Lĩnh

Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng
1900 636688

ĐĐGD Quảng Uyên

Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
1900 636688

ĐĐGD Hà Quảng

Thị trấn Xuân Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab