Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu Cục Yên Phong

ĐT286, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
1900 63 6688

Bưu cục Thuận Thành

Số 268 Lạc Long Quân, Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
1900 63 6688

Kho Từ Sơn

Đường 295B phố mới Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
1900 63 6688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab