Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu Cục Việt Yên

186 Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
1900 63 6688

Bưu cục Bắc Giang

Số 480I Xương Giang, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
1900 63 6688

Bưu cục Bắc Giang

Số 11 Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab