Nhập tối đa 30 mã vận đơn, mỗi mã cách nhau dấu phẩy.
bg_list_post_office.jpg

Tìm kiếm bưu cục

Danh sách các bưu cục

Bưu cục Phổ Yên

294 Tổ dân phố Đồng Tâm, Thị Trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên.
1900 63 6688

Bưu cục Thái Nguyên

553 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
1900 63 6688

DĐGD Định Hóa

Xóm Hoàng Huynh X Trung Hội, Huyện Định Hóa, TP Thái NGuyên
1900 636688
Tra cứu vận đơn
icon-fab-search-bill
Tạo vận đơn
icon-fab-create-bill
Tra cứu giá
icon-fab-search-price
Bảng giá
icon-fab-price-list
Tải App NTX
icon-fab-get-app
Liên hệ: *1919
icon-fab-phone
icon-fab